TESTO REKLAM BEĞENİ ARAŞTIRMASI*
Açıkhava tasarımınızı aşağıdaki seçenekleri kullanarak değerlendirebilirsiniz.
* GFK Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir'de Nisan 2014 tarihinden bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) yöntemini kullanarak, 15-50 yaş arası ABC SES grupları dahil 401 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmadır.
Ortalama bir kreatif skoru 100’e endekslenmiştir, alınabilecek en yüksek skor 209 iken en düşük skor -78’dir.